Privé vogelexcursie Fochteloërveen 27 mei 2023

banner00

Door: Gids Henk de Lange

Alle foto's zijn van Henk de Lange tenzij anders vermeld!

Zaterdag 27 mei 2023 ontmoet ik een groep van 6 personen in familiesamenstelling, die een de ochtend excursie in het Fochteloërveen willen beleven. Ze komen uit Wageningen en uit de provincie Limburg en kennen het gebied verder nog niet.

Het weer is goed, doorkomend zonnetje en weinig wind. Om 9 uur ontmoeten we elkaar achter de beheerslocatie van natuurmonumenten. Na het uitdelen van een paar leenkijkers vertel ik een paar dingen over het prachtige hoogveengebied en wat die zoal te bieden heeft aan natuur.

We beginnen met het luisteren van de soorten die zich nog laten horen en of zien zoals: Vink, Merel, Zwartkop, Witte Kwikstaart, Winterkoning, Grasmus, Koekoek, Koolmees, Roodborst, Tjiftjaf en Fitis. Vogels kijken begint namelijk al met vogels luisteren, dan heb je doorgaans de helft al te pakken 😊

banner01

Grasmus, Blauwborst(bewijsplaatje) en Rietgors

We lopen naar achteren en zien al meerdere Grasmussen nog zingen op de boomtoppen. Een paar Lepelaars vliegen over zo ook met een met een hoop lawaai, een paar Grote Canadese Ganzen.

banner08

Lepelaars

In de hoek aangekomen zoeken we naar de Wilde Zwaan, maar vinden die helaas niet. Van verre horen we al wel de eerste roep van de Kraanvogels, dus ze zitten in de buurt!

banner02

Zomertalingen

En dan ploft er in een keer vlak naast een Krakeend zomaar een mannetje Zomertaling voor ons neer in het water. Maar het werd nog mooier, we zijn getuige van baltsvluchten van maar liefst 5 Zomertalingen, 4 mannen en 1 vrouwtje, ze heeft dus wat te kiezen. Ze vliegen minuten lang rond ons heen en geven een mooie show weg, wat ik persoonlijk zelf nog nooit zo mooi heb gezien 😊. We zijn onder de indruk.

banner09

Baltsende Zomertalingen, vrouwtje middenin

Iets verderop zien we nog een Lepelaar lopen, Meerkoeten en Wilde Eend, en in de lucht cirkelt een Buizerd, als we teruglopen richting de auto ziet een van de deelnemers nu wel een Wilde Zwaan vliegen, en zo horen en zien we deze zwaan een paar rondjes vliegen totdat die helemaal achterin neer strijkt. Met de telescoop kunnen we daarna de nekken van twee Wilde Zwanen bekijken af en toe verscholen achter het riet, maar wel mooi de gele snavel te zien, prachtig deze soort in het voorjaar hier.

banner06

De deelnemers kijken naar de Wilde Zwaan

Halverwege terug zie ik nog een bruin vogeltje naar achter schieten, en ja hoor verder weg in een boompje zit die, het is de Blauwborst, helaas niet door iedereen gezien omdat een aantal al iets verder was teruggelopen. Meerdere Rietgorzen laten zich wel bewonderen en horen.

We rijden iets verder naar de parkeerplaats waar we eerst even lekker genieten van de koffie met koek. Maar onderweg komen recht over ons heen geweldig twee Kraanvogels vliegen, die we allemaal goed hebben kunnen zien. In de struiken langs de weg roepen de Zwartkop en Tuinfluiter om het hardst.

Op de hei gekomen kijken we natuurlijk ook of we nog een adder of ringslang kunnen vinden, maar helaas er lopen net twee mensen voor ons op het pad, dus als ze er zaten zijn ze nu weg. De eerste Boompiepers laten zich wel horen. Naast de Boompieper zien we ook nog een Boomleeuwerik bovenop een struikje zitten maar die zingt niet. En een Graspieper laat zich ook zien, ook altijd goed te herkennen door zijn enorme lange nagels. Halverwege zien we ook een Paapje op de bosjes zitten, mooi te zien met zijn witte oogstreep, deze soort heeft het toch moeilijk ook hier moet je er steeds meer moeite voor doen. Foto’s zijn helaas onscherp. Veldleeuweriken hoor je hoog boven ons ook continu zingen.

banner03

Boompieper, Graspieper en Boomleeuwerik

We lopen verder en er vliegen al weer een aantal Kraanvogels voorbij, een mooi gezicht zo in deze omgeving en met deze rust. Als we bij het fietspad aanbeland zijn zien we heel ver weg weer een roofvogel die lastig gevallen wordt door een Torenvalk. Als die iets dichterbij komt kunnen we het beter zien, het is een Slangenarend, een soort die hier regelmatig zit, maar lang niet altijd te zien is, we hebben geluk. In de verte schroeft ook nog een Ooievaar de hoogte in.

banner05

3 linker foto’s Slangenarend(bewijsplaatjes) rechts van de Witte Buizerd, net even iets anders

Langs het fietspad lopend zien we dan nog een andere fraaie soort, de Roodborsttapuit, zowel man als vrouw laten zich goed zien. Bij de auto kijken we nog even aan de overkant van de weg en daar zien we op de braamstruiken toch mooi in totaal drie Grauwe Klauwieren zitten, twee man en een vrouw, met het mooie boevenmaster zoals een van de deelnemers opmerkt! Een grote witte roofvogel komt dichterbij, men denkt eerst ook aan de Slangenarend, maar helaas dit is een witte Buizerd, wel verwarrend hoor 😉 zeggen sommigen. Ook wordt bij de auto nog een paar keer kort de Wielewaal gehoord.

banner04

Lepelaar, Grauwe Klauwier en Kraanvogel

Op weg naar de vogelkijkhut de “zeven” zien we nog een keer een mooi mannetje Grauwe Klauwier dichter bij. Onderweg en door het dorp o.a. Huismus, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Ekster, Zwarte Kraai, Kauw, Turkse Tortel en Spreeuw. Achterin tegen de bosrand aan zien we twee Kraanvogels lopen, we zien alleen maar de lange nekken van de ouders, de jongen die ze hebben lopen te laag achter een dijkje. Ondertussen vliegt er nog een Wintertaling voorbij en roept ook hier een Wielewaal, die we steeds niet te zien krijgen.

We lopen naar de toren en in het bos horen en zien we een Grote Bonte Specht, Winterkoning, Roodborst, Gaai, Koolmees, Zanglijster, Merel, Grote Lijster, Tjiftjaf, Fitis en Vink. Op zoek naar een Grauwe Vliegenvanger zien we wel een Eekhoorn zich uit de voeten maken. In de toren zelf is niet zoveel te zien, een Blauwe Reiger en Wilde Eend op de plassen en wat zangvogeltjes in de boomtoppen. Verderop bij een ander plasje zou een groep Kraanvogels moeten lopen volgens anderen, maar ze zijn niet meer te zien.

En zo lopen we terug naar de auto en bedanken we elkaar, De deelnemers geven aan dat ze echt genoten hebben van deze excursie en het gebied echt prachtig vinden. Ook de ontspannen wijze van vogels kijken sprak ze enorm aan, ze zitten al denken om nog eens mee te gaan naar het Lauwersmeer, maar dat is voor later. We hebben in ieder geval een paar aansprekende soorten kunnen bewonderen waarom dit gebied bekend staat. In totaal komen we op zo’n 60 soorten.

Wilt u ook wel eens zo'n mooie excursie mee beleven met mij als gids, kijk dan bij Birds4You voor informatie en opgave: https://birds4you.nl/winkel/excursie-van-birds4you-met-gids-henk-de-lange/#tab-reviews

Soortenlijst:

Blauwe Reiger
Ooievaar
Lepelaar
Knobbelzwaan
Wilde Zwaan
Grauwe Gans
Grote Canadese Gans
Nijlgans
Wilde Eend
Krakeend
Slobeend
Wintertaling
Zomertaling
Slangenarend
Buizerd
Torenvalk
Meerkoet
Kraanvogel
Kievit
Tureluur
Kokmeeuw
Zilvermeeuw
Houtduif
Turkse Tortel
Koekoek
Grote Bonte Specht
Veldleeuwerik
Boomleeuwerik
Boerenzwaluw
Huiszwaluw
Graspieper
Boompieper
Witte Kwikstaart
Winterkoning
Roodborst
Blauwborst
Paapje
Roodborsttapuit
Zanglijster
Grote Lijster
Merel
Tuinfluiter
Zwartkop
Grasmus
Fitis
Tjiftjaf
Koolmees
Pimpelmees
Boomkruiper
Grauwe Klauwier
Ekster
Gaai
Kauw
Zwarte Kraai
Spreeuw
Wielewaal
Huismus
Vink
Putter
Rietgors

Jouw reactie

Als antwoord op Some User
Free Joomla! templates by Engine Templates