Verslag van de Privé vogelexcursie Fochteloërveen op 12 juli 2021

Vogelexcursie Fochteloerveen 12 juli 2021

Door: Gids Henk de Lange

Alle foto's zijn van Henk de Lange tenzij anders vermeld!

Eén vogelliefhebber uit Deventer heeft twee vrienden uitgenodigd om samen vogels kijken in het Fochteloërveen, de excursie heeft hij als cadeau van zijn vrouw gekregen. Het was droog weer, bewolkt, weinig wind en een beetje drukkend later op de ochtend en rond de 20 graden.

geelgors500
Geelgors op wandelpad

 

Bij het informatiecentrum lopen we naar achteren toe en zien Vinken en Geelgorzen op het wandelpad zitten. Een groepje Kieviten vliegt over. Achterin zien we een paar Grote Zilverreigers en een Lepelaar komt aanvliegen en duikt de vegetatie in. Bij het centrum vliegen Oever- en Huiszwaluwen rond. Hier horen we ook de Tuinfluiter(Merel op 45 toeren) ????.

Een van de deelnemers ziet de eerste Grauwe Klauwier zitten, die we daarna even mooi in de telescoop kunnen zien.

We lopen terug naar het informatiecentrum en horen ook de Tuinfluiter en Zwartkop zingen. Ook de Winterkoning en Zanglijster laten zich duidelijk horen.

20210712 105910 1200

De deelnemers op zoek naar de Draaihals

We rijden vanaf het informatiecentrum naar de Drentse weg, hier in een stukje Drents deel zit al een tijdje af en toe een Draaihals en we gaan een poging doen die te zien.

We hebben een tijdje bij het hek gestaan, maar helaas geen Draaihals waargenomen. Wel zitten hier Grasmussen met jongen die af en toe alarmeren. Ook hier weer een paar Grauwe Klauwieren. Door tijdgebrek moeten we toch verder met de excursie.

banner01

Grasmus en Grauwe Klauwier

Als we terug naar de auto lopen zien we ook een paar Paapjes zowel jongen als ouders. Een van de deelnemers ziet een Blauwborst wegschieten achter de pitrussen, met de telescoop weet hij die op te sporen en af en toe is net het blauw even te zien tussen de Pitrussen door. Boerenzwaluwen en een enkele Gierzwaluw zijn hier ook te zien. 

zwarte ooievaar500
Zwarte Ooievaar

Omdat we de tijd in de gaten moeten houden rijden we meteen naar het uitwijkhaventje langs de weg waar zich regelmatig Kraanvogels verzamelen. Maar voordat we daar aankomen en o.a. voor het informatiecentrum langsrijden zien we een Bruine Kiekendief en Buizerd, en als klapper van de dag wordt hier de Zwarte Ooievaar ontdekt door een van de deelnemers, super!

We parkeren de auto en kijken of er Kraanvogels zitten, er zitten er slecht 3 (tegenover 20 afgelopen vrijdag). Maar het duurt niet lang of er komt een groep van maar liefst 19 Kraanvogels langs vliegen, de drie sluiten aan en vliegen mee. Een stuk verderop strijken alle 22 vogels neer. De deelnemers zijn nog steeds opgewonden van de Zwarte Ooievaar en hebben dus wel een kop koffie met Drentse turfjes verdient om even bij te komen.

kraanvogel500
enkele van de groep Kraanvogels

 

We rijden daarna door naar de mooie vogelkijkhut de “7”. Onderweg stoppen we nog even langs het veld daar waar alle 22 Kraanvogels achterin mooi te zien zijn.

We lopen tussen de Dennenbomen door naar de vogelkijkhut, een Roodborstje zit nog stil op een boomstam, maar verder wordt het steeds stiller in het bos.

Vanuit de vogelkijkhut kun je goed het gebied overzien. We horen wel een Goudvink roepen vlak naast ons. Teruglopend naar de auto horen we slechts één keer de roep van een Zwarte Specht in de verte.

We hebben een leuke ochtend gehad met 51 soorten. Iets meer tijd had nog wel wat meer soorten opgeleverd, maar de deelnemers waren erg tevredenheid met deze ochtend en met een Zwarte Ooievaar als mooiste waarneming van de dag nemen we afscheid van elkaar. 

 

Beoordeling deelnemers:

2021 07 18 Fochteloerveen

Wilt u ook wel eens zo'n mooie excursie mee beleven met mij als gids, kijk dan bij Birds4You voor informatie en opgave: https://birds4you.nl/winkel/excursie-van-birds4you-met-gids-henk-de-lange/#tab-reviews

Waargenomen soorten:

Aalscholver
Grote Zilverreiger
Blauwe Reiger
Ooievaar
Zwarte Ooievaar
Lepelaar
Grauwe Gans
Wilde Eend
Bruine Kiekendief
Buizerd
Sperwer
Kraanvogel
Kievit
Kokmeeuw
Zilvermeeuw
Houtduif
Gierzwaluw
Grote Bonte Specht
Veldleeuwerik
Oeverzwaluw
Boerenzwaluw
Huiszwaluw
Graspieper
Witte Kwikstaart
Winterkoning
Roodborst
Blauwborst
Gekraagde Roodstaart
Paapje
Zanglijster
Grote Lijster
Merel
Tuinfluiter
Zwartkop
Grasmus
Sprinkhaanzanger
Bosrietzanger
Fitis
Tjiftjaf
Grauwe Klauwier
Gaai
Zwarte Kraai
Raaf
Spreeuw
Wielewaal
Huismus
Vink
Putter
Goudvink
Rietgors
Geelgors

Jouw reactie

Als antwoord op Some User
Free Joomla! templates by Engine Templates