Verslag van de Privé vogelexcursie Fochteloërveen op 9 juli 2021

 Vogelexcursie Fochteloerveen 9 juli 2021

Door: Gids Henk de Lange

Alle foto's zijn van Henk de Lange tenzij anders vermeld!

Drie vogelliefhebbers uit de provincie Friesland wilden graag eens vogels kijken in het Fochteloërveen onder leiding van een gids. Het weer was goed, droog, weinig wind en rond de 22 graden.

 DSC3546 400
Overvliegende Lepelaar

Vanaf de afgesproken plaats achter het informatiecentrum lopen we naar achteren toe en zien als eerste een leuk groepje Kieviten voorbij vliegen. De eerste Lepelaar vliegt even een ere rondje voor onze neus langs en landt vervolgens een stukje verderop tussen de vegetatie.

Dan zien we ver weg een erg grote roofvogel heel erg traag omhoog schroeven, het is zeer zeker veel groter dan een Buizerd. Te denken valt hier aan een Vale Gier gezien de manier van vliegen met half ingetrokken brede vleugels, of een Zeearend zou ook kunnen. Probleem alleen was dat die steeds hoger ging en van ons weg vloog, wel jammer dat we deze mogelijke soort niet op een determinatie rond kunnen krijgen, we moeten het ermee doen, dat gebeurt gewoon met vogels kijken, je kunt ze niet altijd allemaal op naam krijgen.

Net iets voor het fietspad wat daar achterlangs loopt zien we de eerste Grauwe Klauwier van vandaag, waarvan er nog wel meerdere volgden hierna op verschillende plekken. De soort kan wel gewaardeerd worden door de deelnemers.

Deze keer lopen we door naar het kijkscherm tussen de vele kwakende kikkers door. In de plassen achterop zien we nog een paar Lepelaars en Grote Zilverreigers. Bij het kijkscherm zien we een paar Gierzwaluwen overscheren.

larve van een
Grote Spinnende
Waterkever

We lopen terug naar het informatiecentrum en horen ook de Tuinfluiter en Zwartkop mooi vlak na elkaar. Een paar Geelgorzen voeren voor ons even hun 5e symfonie van Beethoven uit, prachtige om te horen en ze ook nog eens te zien. Op het fietspad steekt nog een raar beest over, ca. 5 cm groot, het blijkt een larve van een Grote Spinnende Waterkever te zijn. Boven de plasjes vliegen nog een paar Huis-, Oever- en Boerenzwaluwen rond op zoek naar insecten.

We rijden daarna een stukje terug naar de Drentse weg, hier wordt regelmatig de Draaihals gezien. Onderweg zien we onze eerste Bruine Kiekendief(vrouw). Op de plek aangekomen lopen we een stukje tussen de bosrand en de open vlakte. Een fotograaf die we tegenkomen had de draaihals alleen gehoord 1,5 uur geleden en daarna niets meer, dus we hadden goede hoop ????

Terwijl wij net naar een zoveelste Grasmus zitten te kijken ziet een van de deelnemers een mooi Paapje zitten. Ook zien we de eerste Roodborsttapuiten hier. In de verte horen we een Wielewaal een keer roepen en de Koekoek laat zich ook even kort horen. Op het veldje waar de Draaihals veel gezien wordt zien we onze 4e Grauwe Klauwier, alweer en een paar mooie Goudvinken maken even indruk met hun rode borst. Na enige tijd besluiten we om maar terug te lopen naar de auto en op dat moment horen we de Draaihals een paar keer, het geluid komt wel van verder achterin het veld uit de bomen die daar staan, helaas hij komt niet tevoorschijn en we hebben ook niet de tijd om lang te blijven staan, we willen nog meer zien.

20210709 121322 1200

Deelnemers kijken naar de Kraanvogels langs de waterkant

We rijden terug voor het informatiecentrum langs naar de parkeerplaats om een stukje over de hei te kunnen lopen. We nemen even een koffiebreak met lekkere Drentse turfjes en gaan dan de hei op.

Naast een aantal soorten die wel al gezien hebben niet veel nieuws, totdat we achter tegen de kant van de plas aan onze eerste twee Kraanvogels zien lopen. Toen we net in de auto zaten hierheen hebben we net de Slangenarend gemist volgens andere bezoekers, dat is dan wel erg jammer, de vogel wordt de laatste dagen ook weer zeer regelmatig gezien.

We gaan een stukje verder, en op een mooie plek met weids uitzicht zien we maar liefst 20 Kraanvogels foerageren, goed te zien met een telescoop. Vier Ooievaars maken het tafereel compleet.

Vogelkijkhut de 7

Even later parkeren we de auto om naar de fraaie vogelkijkhut de “7” te lopen. Tussen de Dennenbomen zien we mooi de Grauwe Vliegenvanger, de Fluiter moeten we nu missen, die is stil geworden. Over de hele linie neemt de vogelzang gestaag af de laatste weken, territoria hoeven niet meer verdedigd te worden en veel vogels zijn klaar met broeden of ze gaan in de rui, allemaal oorzaken van de zangafname. Een juveniele Grote Bonte Specht zit stil op een tak, de juveniel heeft ook een geheel rode kruin, waardoor je even op het verkeerde been wordt gezet met een Middelste Bonte Specht, maar die heeft ook licht rood op de buik doorlopend tot voorbij de poten.

Vanuit de vogelkijkhut heb je een mooi overzicht over het gebied, maar wat vogels betreft is het rustig, alleen een puttertje boven in de top kunnen we bijschrijven. Teruglopend naar de auto horen en zien we nog een Kuifmees en een Zwarte specht roept een keer. Ook een Raaf horen we nog een paar keer roepen.

Als afsluiter rijden we nog een klein stukje verder om even te kijken of de Kraanvogels met jonger er nog lopen op het dijkje, volgens een man die we tegenkwamen liepen ze er net nog. Helaas we zien ze niet meer, maar horen nog wel een Dodaars roepen en een buizerd voorbij komen.

We hebben een goede ochtend gehad met 57 soorten exclusief de grote roofvogel. Naar tevredenheid nemen we afscheid van elkaar. De deelnemers konden weer enkele soorten noteren die ze voor het eerst goed hebben kunnen zien en dat gaf hun voldoening. 

Beoordeling deelnemers:

2021 07 09 Fochteloerveen

Wilt u ook wel eens zo'n mooie excursie mee beleven met mij als gids, kijk dan bij Birds4You voor informatie en opgave: https://birds4you.nl/winkel/excursie-van-birds4you-met-gids-henk-de-lange/#tab-reviews

Waargenomen soorten:

Dodaars
Grote Zilverreiger
Blauwe Reiger
Ooievaar
Lepelaar
Grauwe Gans
Wilde Eend
Kuifeend
Bruine Kiekendief
Buizerd
Meerkoet
Kraanvogel
Kievit
Kokmeeuw
Holenduif
Houtduif
Koekoek
Gierzwaluw
Zwarte Specht ?
Grote Bonte Specht (juveniel)
Draaihals
Oeverzwaluw
Boerenzwaluw
Huiszwaluw
Graspieper
Witte Kwikstaart
Winterkoning
Roodborst
Gekraagde Roodstaart
Paapje
Roodborsttapuit
Zanglijster
Merel
Zwartkop
Grasmus
Rietzanger
Kleine Karekiet
Fitis
Tjiftjaf
Grauwe Vliegenvanger
Koolmees
Pimpelmees
Kuifmees
Boomklever
Grauwe Klauwier
Gaai
Zwarte Kraai
Raaf
Spreeuw
Wielewaal
Huismus
Vink
Kneu
Putter
Goudvink
Rietgors
Geelgors

Jouw reactie

Als antwoord op Some User
Free Joomla! templates by Engine Templates