Verslag van de Privé vogelexcursie Lauwersmeer 30 september 2023

banner00

Door: Gids Henk de Lange

Alle foto's zijn gemaakt door Stefan Artin tenzij anders vermeld!

Click here for the report in English

Om 10 uur heb ik afgesproken dat ik de deelnemer van de excursie ophaal vanaf zijn B&B in Niehove en om van daaruit de excursie door het Lauwersmeer te gaan doen. Hij komt uit Frankfurt in Duitsland. De focus ligt deze keer op het fotograferen en niet zozeer om zoveel mogelijk soorten vogels te zien. De wenssoorten zijn de Baardman en de Bruine Kiekendief en wat steltlopers. Het is rustig weer, licht bewolkt, weinig wind en niet koud.

banner01

Roodborsttapuit, Raaf(foto Henk) en Brandgans

Via Zoutkamp rijden we richting het Jaap Deensgat via de strandweg, daar zien we al mooi een paartje Roodborsttapuiten op de rietstengels zitten. We parkeren de auto op het parkeerplaatsje bij het begin van het wandelpad naar de vogelkijkhut. Als we uitstappen vliegen er meteen al twee Baardmannetjes op uit het riet en vliegen te ver van ons weg. Op het pad stoppen we een aantal keren om te kijken wat er zoal verder richting het water zit met de verrekijker en de telescoop. We zien o.a. veel Brandganzen en Kieviten, ook overal Witte Kwikstaarten. Daarnaast Wilde Eend, Wintertaling, Smient, Krakeend, Bontbekplevier, Goudplevier, Grote Mantelmeeuw, Kokmeeuw en Zwarte Ruiter. Halverwege denk ik ook dat ik een heel kort een Raaf hoorde, en ja hoor 10 seconden daarna nog een keer een langere roep en daar komt die voorbijvliegen, leuke soort hier.

banner02

Deelnemer(foto Henk), Watersnip en Graspieper

Vanuit de vogelkijkhut zien we mooi een aantal Watersnippen, wel half verscholen tussen het gras. Ook een aantal Graspiepers is hier aanwezig. Door een ongelukje viel de zonneklep van de camera af van de deelnemer. Zo heb ik nog even uit een van de kijkgaten gehangen om de kap van de grond te pakken die aan de buitenkant van de hut viel. Kon er net doorheen en blijf je lenig bij laat ik maar zeggen 😉. De Watersnippen bleven gewoon zitten.

banner03

Deelnemer die Tapuit fotografeert, Tapuit(foto’s Henk)

Ook bij het teruglopen nog een paar keer kort een Baardmannetje gehoord en gezien echter niet goed om een foto te maken helaas. We rijden verder via de vogelkijktoren bij de Vlinderbalg, hier wat Futen, Knobbelzwanen, Aalscholvers en Kuifeenden en we besluiten om maar direct door te rijden naar de haven van Lauwersoog.

banner04

Deelnemer(foto Henk) die Steenlopers fotografeert

Net achter op de lus naar het eindpunt toe zien we een Tapuit wegschieten, die blijft een tijdje naast een hek zitten waar die insecten pikt. We rijden door naar het eind van de pier, waar we net voor restaurant ‘t Ailand een oploopje zien, wat blijkt er ligt daar een busje met de neus in het water. Ik hoor ze zeggen dat er gelukkig niemand in zit. Als we uitstappen nemen we eerst een kop koffie en zien daar nog een laatste juveniele Visdief rondvliegen. Verder een paar Futen, drie Steenlopers langs de kant en Kok- en Zilvermeeuwen en een Kleine Mantelmeeuw. Ook hier weer leuk een Tapuit mooi langs de rand van het water aan het foerageren.

banner05

Fuut, Visdief(foto Henk) en Tapuit

Vanaf de haven gaan we kijken bij Moddergat of we daar al een Velduil kunnen zien, helaas deze hier niet gezien, wel weer een Tapuit en veel Witte Kwikstaarten. Ook een groepje Tureluurs staat in het plasje en in het plas dras landt even een Groenpootruiter voor onze neus, zit kort en is weer weg. Op een dijkje zit nog een Torenvalk.

banner07

Veel vogelaars(foto Henk) en Kievit

Bij de Ezumakeeg aangekomen, zit er op het middenstuk niet zoveel bijzonders en rijden we door naar noord. Daar staan al een tiental mensen en is het druk, veel vogelaars en vogels ook gelukkig. Er zitten o.a. Bonte-, Krombek- en Kleine Strandlopers naast Kluten, Bontbek- en Kleine Plevier, Grutto, Kemphanen en Bergeenden. Ook komt nog een late Oeverzwaluw voorbij. Verder achterin zitten ook nog duizenden Goudplevieren. Op zuid kijken we ook nog kort, maar daar zit meer van wat op noord ook zit, wel nog weer een paar Bruine Kiekendieven.

banner08

Kluut, Kleine Strandloper(foto Henk) en Kemphaan

Als afsluiter kijken we in Ezumazijl bij en lopen naar een uitkijkpunt in de hoop nog op een paar Baardmannetjes, we hebben er wel een paar kort gezien, maar ze willen voor de foto vandaag niet meewerken. Verder op de plas zitten wel een aantal Dodaars naast Slobeenden en Grote Zilverreiger langs de kant. Vlak voor ons ook weer heel kort een Groenpootruiter die verder wegvliegt en daar weer gaat zitten. De Deelnemer roept IJsvogel! En ja hoor ik kan nog net het laatste stukje vlucht meepakken voordat die tussen het riet uit zicht vliegt. Op de dijk terug bij het bruggetje zitten weer veel Witte Kwikstaarten met een paar Putters ertussen en in een struikje nog een paar Huismussen.

banner09

Groenpootruiter(foto Henk), Bruine Kiekendief en Fazant

Zo sluiten we de excursie af, en de deelnemer bedankt mij voor de mooie excursie wat hij zeer interessant vond. Hij blijft nog t/m dinsdag in de B&B en gaat zelf nog een paar dagen op pad, nu hij een paar mooie plekken heeft gezien.

Wilt u ook wel eens zo'n mooie excursie mee beleven met mij als gids, kijk dan bij Birds4You voor informatie en opgave: https://birds4you.nl/winkel/excursie-van-birds4you-met-gids-henk-de-lange/#tab-reviews

banner10

Soortenlijst:
1 Dodaars
2 Fuut
3 Aalscholver
4 Grote Zilverreiger
5 Blauwe Reiger
6 Knobbelzwaan
7 Grauwe Gans
8 Brandgans
9 Bergeend
10 Nijlgans
11 Wilde Eend
12 Krakeend
13 Slobeend
14 Smient
15 Wintertaling
16 Kuifeend
17 Bruine Kiekendief
18 Buizerd
19 Torenvalk
20 Fazant
21 Waterral
22 Waterhoen
23 Meerkoet
24 Kluut
25 Kleine Plevier
26 Bontbekplevier
27 Goudplevier
28 Kievit
29 Steenloper
30 Bonte Strandloper
31 Krombekstrandloper
32 Kleine Strandloper
33 Tureluur
34 Zwarte Ruiter
35 Groenpootruiter
36 Grutto
37 Watersnip
38 Kemphaan
39 Kokmeeuw
40 Zilvermeeuw
41 Kleine Mantelmeeuw
42 Grote Mantelmeeuw
43 Visdief
44 Houtduif
45 IJsvogel
46 Oeverzwaluw
47 Graspieper
48 Witte Kwikstaart
49 Tapuit
50 Roodborsttapuit
51 Merel
52 Baardman
53 Ekster
54 Gaai
55 Kauw
56 Zwarte Kraai
57 Raaf
58 Spreeuw
59 Huismus
60 Putter

Jouw reactie

Als antwoord op Some User
Free Joomla! templates by Engine Templates