Verslag van de Privé vogelexcursie Lauwersmeer op 16 juni 2022

banner

Door: Gids Henk de Lange

Alle foto's zijn van Henk de Lange tenzij anders vermeld!

Een deelnemer uit Rozendaal bij Arnhem heeft voor deze vogelexcursie gekozen omdat ze ook wat meer van het noorden wil zien met de daarbij behorende vogelbevolking. De bedoeling van haar excursie is, rustig rond te kijken en niet te gehaast gewoon lekker foto’s maken van wat er te zien is.

Om 8 uur haal ik haar af bij het hotel in de stad waar ze overnacht heeft. Het belooft een warmere dag te worden, er staat weinig wind en het is licht bewolkt.

banner01

Rietgors, Baardman en Rietzanger

We beginnen aan de Groninger kant bij het Jaap Deensgat, dat is beter voor de licht omstandigheden om te fotograferen. We hebben overigens tot 13:30 uur de tijd om een aantal goede plekken aan te doen. Het gaat dan niet zozeer om het aantal soorten, maar om mooie foto momenten te hebben.

Als we nog geen 10 meter van de auto vandaag lopen richting de vogelkijkhut bij het Jaap Deensgat horen en zien we al meteen de eerste Baardmannetjes! Mooi te zien, maar voor de foto wel een beetje in tegenlicht. Normaal gesproken niet altijd mooi, maar volgens mij valt het nog wel mee zo op de foto te zien.

Rietzangers en Rietgorzen laten zich hier ook mooi vastleggen. Eén keer laat een Blauwborst zich even zien, maar helaas die schiet het riet weer in waarna die niet meer zichtbaar is.

banner02

Kleine Zilverreigers met prachtveren, gele tenen en zwarte snavel

Vanuit de hut zien we twee Kleine Zilverreigers die zich flink met het poesten bezig zijn met al die prachtveren! Verderop in het water lopen de Grote Zilverreigers. De “kleine” zitten hier meestal niet dus dat is wel een leuke waarneming op deze plek. In de hut zelf vliegen de Boerenzwaluwen je om de oren, met voer is de bek om de jongen te voeren in de nestjes die er zitten. Prachtig gezicht zo van dichtbij. De meeste vogels zitten net te ver om goede foto’s te maken. Ook zien we nog Brandganzen lopen en een Kolgans, allemaal niet meer vertrokken naar het hoge noorden. Volgens de man die er zat was de Zeearend net 5 minuten geleden langsgetrokken, pech dus.

banner07

Schotse Hooglander wordt door deelnemer op de foto gezet

Als we terug lopen naar de auto nog meer Baardmannetjes, Rietgorzen en Rietzangers in het riet, ze zijn nog best actief. We rijden een stukje verder en stoppen even bij de uitkijktoren naast de Vlinderbalg, hier is het op wat eenden na rustig. Een Schotse Hooglander koelt even af in de plas.

We rijden verder naar het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer. Onderweg staan we nog even stil bij een Nachtegaal die hard roept pal naast de auto. Bij het bezoekerscentrum nemen we even lekker koffie en thee. Een bus vol schoolkinderen wordt losgelaten in de natuur. Later zien we ze terug met de voeten in de modder en schepnetjes om slootbeestjes te vangen en te bekijken. Leuke bezigheid die de deelnemer doet denken aan vroeger, toen ze als leerkracht op de basisschool ook dit soort dingen deed met de kinderen.

Er vliegen wat Huis en Oeverzwaluwen rond en aan de andere kant van de weg horen we weer een Nachtegaal lekker te keer gaan. Een gezin Gekraagde Roodstaart houdt zich op bij een ijzeren frame maar iets te dicht bij en weg zijn ze weer. Een roofvogel cirkelt heel hoog en ik denk eerst heel even of het geen Visarend is, maar foto geeft wel uitsluitsel, het is een spierwitte Buizerd helaas.

banner06

Knobbelzwaan met jongen, Steltkluten, Kleine Karekiet en Visdief met Scholekster

Na de koffie gaan we naar de haven en rijden tot aan het eind van de pier waar we “de Sternstee” mooi kunnen bekijken. Dit broedponton ligt er sinds 2021 en is bedoeld voor Visdieven en Noordse Sterns. De Visdieven maken er massaal gebruik van, de Noordse Sterns laten het tot nu toe afweten. Er kunnen in ieder geval mooie foto’s gemaakt worden.

DSC07780 1200 400

Steenlopers

Het is hoog water en ik speur de zijkanten af naar mogelijke Steenlopers, maar zie er geen eentje. Ik loop even naar de andere kant aan de binnenhaven en zie dan ineens waar alle Steenlopers zich verzameld hebben, allemaal dicht bij elkaar ook op een soort ponton. Er zitten er echt veel tussen de 200 en 300 zeker.

banner05

Steenlopers

Als er een motorboot vlak langs gaat schieten ze even de lucht in en dalen weer neer. Ik vertel de deelnemer dat ik hier zelf nog nooit zoveel bij elkaar had gezien. Prachtig gezicht.

DSC07785 1200

De kleinere plezierbootjes varen ook uit het wad op, terwijl er van het wad een paar vissersboten binnen komen.

We rijden daarna door naar de Ezumakeeg. Dit doen we via het kleine weggetje langs de bantpolder We zien wat weidevogels als Kievit, Scholekster en Tureluur en horen de Grutto alarmeren, helaas in het hoge gras niet te zien, grote kans dat die daar ergens jongen in de buurt heeft. Langs Ezumazijl en het sluisje maakt de deelnemer nog even wat mooie landschappelijk foto’s.

banner04

Bergeenden

Bij de Ezumakeeg aangekomen gaan we eerst naar het noordelijk uitkijkpunt, daar zitten wel wat vogels, maar heel erg veel zit ver weg. Daar staan een paar Lepelaars, honderden Grutto’s en Kluten. En veel steltlopers als Tureluur, Zwarte Ruiters, Bontbekplevier en Kleine Plevier.

DSC07858 1200

Kluten

We gaan even terug naar het middenstuk van de Ezumakeeg, daar zwemmen Bergeenden met jongen niet ver weg. Ook een Paar Bontbekplevieren zitten er. Een Bruine Kiekendief vliegt achter ons langs en zien we net te laat als die van ons af vliegt.

DSC07871 1200

Grutto’s

Daarna door naar Ezumakeeg zuid, hier zit iets meer op fotoafstand gelukkig. Prachtig zijn een paar Kemphanen met nog een kraag te zien. Ook een aantal Kluten komt dichtbij. De Steltkluten zitten er ook maar een stuk verder weg, daar zitten er in ieder geval vier. Hier ook honderden Grutto’s en Kluten die een keer allemaal opvliegen, waardoor ze worden opgeschrikt kunnen we niet zien. Langs het weggetje hier zit een Rietgors mooi te roepen en vliegen een paar Kleine Karekieten achter elkaar aan door het riet.

banner03

Kemphanen met kraag en Bergeend

De deelnemer heeft erg genoten van de mooie gebieden die ik haar heb laten zien en al de vogels, hoewel veel toch vrij ver weg zat heeft ze toch nog aardig wat foto’s gemaakt en volgens haar zit er zeker wel mooi materiaal tussen. Ik wordt hartelijk bedankt voor het delen van de vogelkennis en de mooie rondrit om het Lauwersmeer met prachtige weidse uitzichten en de rust die hier nog heerst. Daarna heb ik haar op verzoek bij het Groninger Museum waar ze naast de natuur ook nog even wat cultuur tot zich neemt.

Ondanks dat we vooral op fotografie gericht waren hebben we nog 77 soorten gezien en of gehoord.

Beoordeling deelnemer:

beoordeling lauwersmeer juli 2022

Wilt u ook wel eens zo'n mooie excursie mee beleven met mij als gids, kijk dan bij Birds4You voor informatie en opgave: https://birds4you.nl/winkel/excursie-van-birds4you-met-gids-henk-de-lange/#tab-reviews

Waargenomen soorten:

Fuut
Aalscholver
Kleine Zilverreiger
Grote Zilverreiger
Blauwe reiger
Lepelaar
Knobbelzwaan
Kolgans
Grauwe Gans
Brandgans
Bergeend
Nijlgans
Wilde Eend
Krakeend
Slobeend
Wintertaling
Kuifeend
Bruine Kiekendief
Buizerd
Torenvalk
Fazant
Waterhoen
Meerkoet
Scholekster
Kluut
Steltkluut
Kleine Plevier
Bontbekplevier
Kievit
Steenloper
Witgatje
Tureluur
Zwarte Ruiter
Grutto
Wulp
Kemphaan
Kokmeeuw
Zilvermeeuw
Kleine Mantelmeeuw
Grote Mantelmeeuw
Visdief
Houtduif
Turkse Tortel
Koekoek
Gierzwaluw
Veldleeuwerik
Oeverzwaluw
Boerenzwaluw
Huiszwaluw
Graspieper
Witte Kwikstaart
Roodborst
Nachtegaal
Blauwborst
Gekraagde Roodstaart
Zanglijster
Merel
Zwartkop
Grasmus
Rietzanger
Kleine Karekiet
Grote Karekiet
Fitis
Tjiftjaf
Koolmees
Pimpelmees
Baardman
Ekster
Kauw
Roek
Zwarte Kraai
Spreeuw
Huismus
Vink
Kneu
Putter
Rietgors

Jouw reactie

Als antwoord op Some User
Free Joomla! templates by Engine Templates