Verslag van de Privé vogelexcursie Lauwersmeer op 21 mei 2021

image001

Door: Gids Henk de Lange

Alle foto's zijn van Henk de Lange tenzij anders vermeld!

Een halve dagdeel vogels kijken in het Lauwersmeer, van 13.00-16.30 uur. Dat was wat twee vogelliefhebbers uit de provincie Gelderland graag wilden doen als mooie invulling tijdens hun lang weekend verblijf bij het Lauwersmeer in Anjum. Het weer was onstuimig windkracht 6 met af en toe stevige buien met temperatuur van rond de 14 graden. Een mooie uitdaging dus!

We hebben afgesproken te starten bij de parkeerplaats van het gebied “de Pomp”. Na een korte kennismaking, uitleg van de excursie en het uitdelen van materiaal moeten we eerst al even schuilen voor de eerste serieuze bui, en na een minuut of 5 kunnen we gelukkig op pad.

Eigenlijk is vogels kijken voor de helft vooral luisteren, meestal hoor je een vogel eerder dan je hem ziet en in sommige gevallen heb je het ook nodig om een soort op naam te brengen, naast het zien omdat ze zo op elkaar lijken.

We lopen langs de buitenkant om van het bos naar de uitkijkheuvel en horen al direct van alles, zoals Rietgors, Rietzanger, Kleine Karekiet en Zwartkop, maar het mooiste geluid wat we ook al direct horen, maar nog wat ver weg klinkt is de Wielewaal, dat is toch een aansprekende soort ook voor dit bos. We hopen nog een glimp op te vangen van deze knalgele vogel (mannetje) vandaag.

banner01

Kleine Plevier en Oeverloper langs de slikranden

Op het uitkijkpunt, zien we ook van alles, Grauwe Ganzen met jongen, Bergeenden en meerdere Bruine Kiekendieven die langs komen zweven en door de deelnemers goed te zien zijn. Zowel mannetje als vrouwtje komen voorbij. Langs de waterkant lopen nog twee steltlopers, een Kleine Plevier en een Oeverloper, waarvan de laatste een doortrekker is en weldra even niet meer in Nederland is waar te nemen. Laag over het water scheren veel Gierzwaluwen en Oeverzwaluwen die ze goed kunnen bekijken met de kijkers. Ook een Torenvalk komt nog even mooi langs vliegen, maar met de wind in de rug is die ook zo voorbij.

Als we verder lopen door het bos horen we weer meer soorten o.a. Fitis, Tjiftjaf, Zwartkop en Tuinfluiter. Van de eerste twee soorten geeft het geluid vaak uitkomst wat je ziet, omdat ze vrijwel op elkaar lijken. Van de laatste twee lijkt de zang ook weer erg op elkaar, maar omdat we ze nu mooi naast elkaar horen is het verschil duidelijk.

banner03

Damherten en nest van Buidelmezen

Als we op de hoek van het bos lopen en een klein stukje de fraaie wandelroute die door het riet loopt inlopen zien we daar 3 Damherten staan, dat is toch een leuk bijvangst. We zien in de struikjes zowel een mooi mannetje als vrouwtje van de Roodborsttapuit zitten en horen hem ook nog even roepen. In de buurt treffen we ook twee nesten aan van Buidelmezen. De Buidelmezen zelf laten zich maar even zien helaas.
We lopen weer terug langs de rand van de camping richting de parkeerplaats. De Nachtegaal en Spotvogel zijn helaas niet te horen, waar ze gemeld zijn. Daar staat nu iemand met een kettingzaag andere geluiden te produceren.

Ondertussen aan de andere kant van ons horen we weer een Wielewaal roepen, hij komt ook dicht bij, we zouden hem nu best kunnen zien, ware het niet dat door al het blad aan de boom het lastig is de vogel daadwerkelijk te zien. Iets verderop zien de deelnemers nog mooi de Grote Bonte Specht en zijn ze onder de indruk van de mooie kleuren van deze vogel.

We rijden nu naar onze tweede stop voor vandaag en dat is de Ezumakeeg. Hier aangekomen rijden we eerst naar Ezumakeeg zuid, waar het vrij rustig is qua auto’s. Met de achterkant van de auto uit de wind staat, en met de klep omhoog genieten we even van een lekkere kop koffie met lekkernij. Hier op de vlakte merk je pas goed dat er erg veel wind staat. Ook tijdens de koffiebreak kijken we door de telescoop. De deelnemers zien ‘coronaproof’ diverse vogels, met ieder onze dop die we over het oculair kunnen zetten.

Net als de telescoop op een Kluut gezet wordt komt er een zwarte schicht voorbij schieten. We hebben geluk, het is de snelste vogel ter wereld, de Slechtvalk die hier de Kieviten even doen opschrikken. Op zo’n moment zie je in een oogopslag dat er meer Kieviten zitten dan je zo zou denken. Zo zie je maar er kan elk moment altijd van alles gebeuren als je ergens eventjes gewoon staat. Je hoeft de vogels niet altijd op te zoeken, ze komen ook naar je toe als je geduld hebt. Naast een paar mooie Kluten, die ze goed kunnen bekijken door de scoop, zien we o.a. ook nog een achtergebleven Smient (wintergast), één Grutto die even een rondje vliegt en weer op dezelfde plek neerstrijkt, één Tureluur, Brandganzen, Krakeenden, Kuifeenden en Nijlganzen.

We hebben ons inmiddels verplaatst naar het noordelijk deel van de Ezumakeeg. Het is hier nog lastiger een beetje uit de wind te staan. Ook hier veel Kluten. Wat op valt is dat het water erg hoog staat en het flink golft, normaal zie je hier ook wel meer soorten steltlopers, maar die houden zich waarschijnlijk gedeisd of staan ergens op een plekje in de luwte te wachten op betere omstandigheden. Naast de Kluten zitten er op een zandstrookje ook nog een aantal mooie Visdieven. In de Verte zien we nog weer Bruine Kiekendieven, waarvan de deelnemers nu al wel het mannetje herkennen.

deelnemers 400
Deelnemers kijken naar de Kluut en Steltkluut in de harde wind

In een laatste poging om de Steltkluten te vinden verschijnen er zowaar uit het niets zelf drie in de telescoop. Vlak achter de deelnemers komt net een Grote Zilverreiger voorbij vliegen, die ze even mooi kunnen meepikken. Snel weer naar de scoop en ja hoor de Stelkluten zijn weg , maar gelukkig duikt er na 1 minuutje toch nog weer eentje op, die even een tijdje op de plek blijft staan. Zo kunnen de twee verschillende Kluten in een scoopbeeld mooi naast elkaar bekeken worden.

Wat verder opvalt is dat de grotere roofvogels zich niet laten zien, zelfs een Buizerd heeft er met die wind geen trek in en een Zeearend waar je altijd op hoopt al evenmin. Met de Slobeenden en Tafeleenden die hier mooi te zien zijn nemen we afscheid van dit gebied. De deelnemers vinden het hier ook prachtig het verre uitzicht en de vele soorten die hier mooi zijn te zien en de rust.

Het is inmiddels half 5 geworden en we rijden nu door naar ons eindpunt van vandaag en dat is de haven van Lauwersoog aan het eind van de pier. In de verte zien we al weer donkere lucht opdoemen, maar we hebben nog even voldoende tijd om hier te kijken. Het is vloed(hoogwater), dat is mooi want dan zitten de Steenlopers hier vaak op de pier uit te rusten. Nu ook, aan de luwe kant van de dijk zitten er tientallen, naast de tientallen Visdieven. Overigens zijn de Steenlopers op de foto goed te zien, maar met het blote oog zie je ze echt niet zitten, ze gaan volledig op in de omgeving. De Visdieven zijn wel goed te zien door hun lichte verenkleed.

We kunnen mooi een beetje uit de wind staan achter een scherm, wat er eigenlijk staat om een foto te maken met gaten erin om je hoofd door te doen met een tafereel met zeehond erop. Door zo’n gat kan dan mooi de telescoop om de Steenloper en Visdief even in vol ornaat te bekijken. De deelnemers kunnen even de prachtige kleuren en tekening zien van de Steenloper. Ook de mooie rode snavel met zwarte punt van de Visdief is te zien, wat deze soort o.a. onderscheid van de Noordse Stern (die heeft een donkerrode snavel)

banner02

Steenlopers en Visdieven rustend op de dijk naast elkaar

Sinds dit seizoen is er ook een oude onderkant van een platbodem neergelegd in de haven bedoeld als broedeiland. Het blijkt een succes! Het eiland wordt al druk bezet door de Visdieven, een enkele Kokmeeuw en Scholekster liften mee met deze gelegenheid. Zo hebben de vogels hierop geen last van overstromingen of grondpredatoren als Vos, dus meer kans jongen groot te krijgen.

En met de Steenloper als laatste mooie soort sluiten we deze excursie af. We nemen afscheid van elkaar en ze krijgen nog een paar tips voor de komende dagen dat ze hier nog zijn. De deelnemers geven aan zeer tevreden te zijn met de invulling van de excursie en dat ze veel hebben opgestoken van wat ze hebben gezien en gehoord hebben en wat er verteld is.

Beoordeling deelnemers:

2021 05 22 Lauwersmeer

Wilt u ook wel eens zo'n mooie excursie mee beleven met mij als gids, kijk dan bij Birds4You voor informatie en opgave: https://birds4you.nl/winkel/excursie-van-birds4you-met-gids-henk-de-lange/#tab-reviews

Waargenomen soorten:

Fuut
Aalscholver
Grote Zilverreiger
Blauwe Reiger
Knobbelzwaan
Grauwe Gans
Brandgans
Bergeend
Nijlgans
Wilde Eend
Krakeend
Slobeend
Smient
Tafeleend
Kuifeend
Bruine Kiekendief
Torenvalk
Slechtvalk
Waterral
Meerkoet
Scholekster
Kluut
Steltkluut
Kleine Plevier
Kievit
Steenloper
Oeverloper
Tureluur
Grutto
Kokmeeuw
Zilvermeeuw
Grote Mantelmeeuw
Visdief
Koekoek
Gierzwaluw
Grote Bonte Specht
Oeverzwaluw
Boerenzwaluw
Roodborst
Roodborsttapuit
Zanglijster
Grote Lijster
Merel
Zwartkop
Rietzanger
Kleine Karekiet
Fitis
Tjiftjaf
Tuinfluiter
Buidelmees
Kauw
Zwarte Kraai
Wielewaal
Vink
Rietgors
Totaal: 55 soorten

Jouw reactie

Als antwoord op Some User
Free Joomla! templates by Engine Templates