Verslag van Bedrijfsvogelexcursie Lauwersmeer 27 juni 2023

banner00

Door: Gids Henk de Lange

Alle foto's zijn van Henk de Lange tenzij anders vermeld!

Vogelkijkplaats “de Pomp”

Deze keer is door een bedrijf uit Groningen gekozen voor een vogelexcursie als bedrijfsuitje. En zo ontmoet ik de 7 deelnemers om 13 uur bij de parkeerplaats naast Camping “de Pomp”. Het is goed weer, bewolking afgewisseld met wat zon en zo’n 23 graden maar wel droog. Er staat wel behoorlijk wat wind.

Ik vertel wat over vogels kijken in het algemeen en het gebied het Lauwersmeer en nadat ik de verrekijkers heb uitgedeeld gaan we op pad.

 banner13

Uitkijkheuvel (foto van Christel Seegers)

We lopen eerst naar de uitkijkheuvel toe en onderweg horen we de eerste paar vogels, hoewel het door de harde wind en het tijdstip nog aan de rustige kant is. We zien Zwaluwen voorbij scheren en horen kort o.a. een Rietzanger. Vanaf de bult zijn de vele Grauwe Ganzen met jongen te zien. Daartussen eenden als Krakeend, Kuifeend en Wilde Eend. Wat verder weg zien we een mannetje Bruine Kiekendief boven de rietkragen zweven. Naast Kokmeeuwen komt er ook een Visdiefje langs. Een Grote Zilverreiger loopt aan de achterkant van het slik, daar zitten ook Aalscholvers en zwemmen Knobbelzwanen.

banner06

De Baardman werd hier gezien

We lopen door het bos heen en horen en of zien o.a. de Vink, Zwartkop, Tjiftjaf en Fitis. Als we op de hoek komen van de camping en de rietkragen met water zingt daar mooi de Kleine Karekiet. We nemen het pad door het bos langs de rand, daar waar de Wielewalen vooral zitten. En pas als we aan het eind zijn horen we een Wielewaal kort roepen. Op de hoek van het bos waar je aan de vogelwandeling “de Kollumerpomp” kunt beginnen staan we een tijdje stil. Ook hier Bruine Kiekendieven en een mannetje van de Baardman laat zich even kort horen en zien door enkelen en verdwijnt al “te” snel naar beneden het riet in helaas. Wel wordt een paartje Rietgors goed gezien door iedereen.

banner14

Luisteren naar de Wielewaal en Tuinfluiter (foto van Christel Seegers)

Terug richting de camping en de auto horen we nog een paar Tuinfluiters en zien ze even in de bosjes. Een Spotvogel is ook kort te horen hoger op vanuit een jonge populier. De Kleine Karekiet neemt het daarna over. Meerdere Wielewalen roepen nog wel een paar keer, maar ze blijven helaas onzichtbaar voor ons nadat we daar iets langer voor hebben uitgetrokken. Vanuit het bos zijn nog Merel en Roodborst te horen. Ook een Grasmus krast even vanuit een bosje.

Ezumakeeg

Bij de Ezumakeeg aangekomen rijden we eerst naar het noordelijke gedeelte en genieten daar eerst van een lekkere kop koffie of thee met een heerlijke traktatie van een van de deelnemers omdat die pas jarig was geweest.

banner07

Ezumakeeg – noord

Daarna is het tijd om op de kijkplaatsen te gaan kijken. Het is hier altijd een vogeleldorado, er is altijd wel iets te zien. Zo zitten er nu heel veel Grutto’s, Kemphanen en Kluten, waarvan bij de laatste soort ook nog grotere jongen rondliepen. Zo ook nog Bergeenden, Meerkoeten en Wilde Eenden met jongen.

banner11

De vele vogels op het lage water (foto van Christel Seegers)

De Kemphanen zijn er in allerlei kleuren, zwart, wit, bruin, roodbruin de mannetjes maken het behoorlijk bont. Zo zien we zelfs nog een mannetje een beetje pronken met zijn veren omringt door een paar vrouwtjes. Vanuit het hoge gras komen wat later een paar Lepelaars tevoorschijn.

banner01

Lepelaars

Helemaal achterop staan met een telescoop nog een groepje Zwarte Ruiters te zien, eentje was ook nog even van dichtbij goed te zien. Ook Tureluurs zijn er te horen en te zien. Achter ons staat een paal met Torenvalkennest, en daarin zijn een aantal jongen goed te zien, de ouders vliegen daar rondom op zoek naar prooi. Als we instappen vliegen een groep van zo’n 10 Wulpen stilzwijgend achter ons langs, waarvan de trek naar het zuiden al weer in gang is gezet.

We rijden daarna naar het middenstuk bij de Ezumakeeg. Hier zitten nog twee Smienten, wat eigenlijk een wintersoort is in Nederland, maar die je zo af en toe is tegen komt ook in de zomer, wel sporadisch. Achter op het slik lopen ook zelfs nog drie Witgatjes, goed gezien door mijn “collega” Andrea, die we hier ook net tegenkomen 😊.

banner08

Witgatjes in beeld!

Een van de deelnemers ziet als eerste ver van achteren twee Zeearenden aankomen, en inderdaad op dat moment gaat daar achterin alles op de vleugels. Prachtig om dat te zien, de twee Zeearenden schroeven daarna omhoog, het blijken allebei volwassen exemplaren te zijn te zien aan de witte uiteinden van de staart. Zo heeft iedereen de imposante vogels mooi kunnen zien.

banner02

Smient, Bruine Kiekendief, 2 adulte Zeearenden

Op het zuidelijk deel zien we dezelfde soorten zo’n beetje als op noord. Wel een Buizerd zien we nog even “bidden” in de lucht. Wel mooi ook zijn twee Krombekstrandlopers in licht kleed (juveniele) die lopen tussen de andere steltlopers. Hier ook achterin nog een grote groep Zwarte Ruiters, iets beter te zien dan op noord. Het water op dit deel trekt zich aardig terug, waar je in het verleden nog vanaf de weg goed de vogels van dichtbij kon zien, is een telescoop geen overbodige luxe meer voor de vogels op grotere afstand.

banner04

Veel Grutto’s en Kluten

Bochtjesplaat
Achter de NAM locatie lopen we naar de dijk toe. In de bosjes horen we Tuinfluiter zingen en over het land en boven het watertje wat er doorheen loopt vliegen Oeverzwaluwen en Boerenzwaluwen. Onder het brugje is een Fuut te zien en langs de kant meerdere Meerkoeten met oudere en jonge jongen.

banner05

Grutto’s en Kluten ingezoomd

Als we over het hekje zijn geklommen lopen we een eindje over de dijk waarbij de schapen ons vreemd aankijken. Er staat niet veel water meer in dit gebied, alleen links nog wat, daar zitten dan ook nog wat vogels waarbij we nog als nieuwe soort voor vandaag een aantal Groenpootruiters lopen, tussen ook hier veel Kemphanen, Grutto’s en Kluten.

banner12

Laatste beetje water op de Bochtjesplaat en Haas (foto’s van Christel Seegers)

Helaas zien we de Steltkluten niet meer, die hier wel tot broeden zijn gekomen dit jaar. Graspiepers vliegen hier op als we door het gras lopen. En bij een hekje mogelijk twee Roodborsttapuiten, maar kan het niet bevestigen, de vogels verdwijnen achter de dijk. Als we net weglopen zie ik nog net een paar Bontbekplevieren op de vochtige platen met alg neerstrijken, een paar deelnemers kunnen deze nog meepikken terwijl de anderen al richting de auto’s lopen.

Lauwersoog Haven

Op het eind van de havenpier kijken we even naar “de Sternstee”, een ponton wat er voor deze soort is neergelegd, en waar de laatste jaren een kolonie van Visdieven gebruikt van maakt. Soms zit er nog een Scholeksters tussen de broeden.

banner09

Kijken naar “de Sternstee”

We zoeken ook nog naar de Steenlopers, die moeten nu bij hoogwater ergens zitten te rusten. Meestal ergens langs de kanten of op de steigers, we zoeken alle plekjes af waarvan ik weet dat ze er bijna altijd zitten, maar vandaag even niet 😉.

banner03

Kemphaan, Grutto en Scholekster

Het waait behoorlijk en het water klotst echt tegen de dijken aan, maar ook alle steigers zijn leeg op dit moment op Zilvermeeuwen en Kleine Mantelmeeuw na. Buitendijks dobberen wat Kokmeeuwen en een Kluut. En met een paartje Scholeksters wat op een kratje zitten te broeden eindigen we deze mooie middag.

banner10

Ponton “de Sternstee” en de Scholekster op paal (foto’s van Christel Seegers)

Ik neem afscheid van de deelnemers die nog ter afsluiting ergens lekker gaan eten. Ze geven aan een leuke middag te hebben gehad en terwijl we in de auto’s stappen tjilpen de Huismussen nog vanuit een bosje. Totaal zien en/of horen we nog 62 soorten in totaal met de groep

Wilt u ook wel eens zo'n mooie excursie mee beleven met mij als gids, kijk dan bij Birds4You voor informatie en opgave: https://birds4you.nl/winkel/excursie-van-birds4you-met-gids-henk-de-lange/#tab-reviews

Soortenlijst:
Fuut
Aalscholver
Grote Zilverreiger
Blauwe Reiger
Lepelaar
Knobbelzwaan
Grauwe Gans
Brandgans
Bergeend
Casarca
Wilde Eend
Krakeend
Slobeend
Smient
Wintertaling
Kuifeend
Zeearend
Bruine Kiekendief
Buizerd
Torenvalk
Meerkoet
Scholekster
Kluut
Bontbekplevier
Kievit
Krombelstrandloper
Witgat
Tureluur
Zwarte Ruiter
Groenpootruiter
Grutto
Wulp
Kemphaan
Kokmeeuw
Zilvermeeuw
Kleine Mantelmeeuw
Visdief
Houtduif
Gierzwaluw
Oeverzwaluw
Boerenzwaluw
Huiszwaluw
Graspieper
Witte Kwikstaart
Roodborst
Merel
Tuinfluiter
Zwartkop
Grasmus
Rietzanger
Kleine Karekiet
Spotvogel
Fitis
Tjiftjaf
Baardman
Kauw
Zwarte Kraai
Spreeuw
Wielewaal
Huismus
Vink
Putter
Rietgors

Jouw reactie

Als antwoord op Some User
Free Joomla! templates by Engine Templates