Verslag van de Privé vogelfotografie excursie Noord-Nederland 1 mei 2024

Door: Gids Henk de Lange

Alle foto's zijn gemaakt door Henk de lange tenzij anders vermeld!

Rond 9 uur heb ik afgesproken bij de P&R parkeerplaats Hoogkerk. Ik ontmoet daar de twee deelnemers van de excursie uit München in Duitsland, die voor een weekje op vakantie zijn in de buurt en graag een aantal specifieke soorten zouden willen fotograferen. Het totaal aantal soorten is dan bij dit soort excursies van ondergeschikt belang.

Het zou vandaag een zomerse dag gaan worden boven de 25 graden, eindelijk voorjaar 😊, maar de laatste buien zijn net nog gevallen en een aantal donkere wolken trekken nog voorbij. En zo gaan we op pad, we gaan eerst kijken bij “De Onlanden”, daarna langs het Zuidlaardermeergebied en dan nog naar het Fochtelooerveen.

Enkele soorten die op het wenslijstje staan zijn: Zwarte Stern, Witwangstern, Zeearend, Kraanvogel, Watersnip en Paapje, en daarnaast andere leuke soorten die zich aandoen. Ik ga mijn best voor ze doen. De sterns trekken net de laatste dagen wat door en veel vliegen natuurlijk nog verder.

De Onlanden

De deelnemers stappen bij mij in de auto zodat we met één auto de rondrit maken. We gaan het eerst kijken bij het stuwtje van de “Peizerweering”. Rietzanger en Snor laten zich al goed horen en op het slikplaatje zit een mooie Reuzenstern! Ook hoor je af en toe de Roerdomp hoempen. Er vliegt ook nog een Visdief en Witwangstern langs die af en toe in het water duikt. Boven het riet vliegt een Bruine Kiekendief, maar te ver weg voor een goede foto.

 banner01 1920

Torenvalk, Reuzenstern, Visdief en Rietzanger

We rijden een stukje verder naar de Drentsedijk en kijken onderweg bij een plek waar mogelijk Draaihalzen zitten, maar helaas deze moeilijke soort is niet te zien of horen als we er zijn. Wel zit er een Grasmus te zingen in de boompjes. Er vliegen ook een paartje Torenvalken mooi boven ons.

banner02 1920

Blauwborst, Geoorde Fuut en de deelnemers fotograferen het Paapje

Bij de Drentsedijk aangekomen lopen we het zandpad naast het fietspad op en zien al snel een Blauwborst zingen. Ook Snor, Rietzanger en Rietgors zijn er te zien en horen. We lopen tot het bruggetje, vanaf daar zijn en paar paartjes Geoorde Fuut te zien. Als we er een tijdje staan zien we ook de Bruine Kiekendief overvliegen, en ook hier een aantal Witwangsterns en Visdieven. Ook vliegt er nog een Steltkluut langs, helaas wel wat op afstand, die verderop uit het zicht neerstrijkt.

We stappen in en rijden heel langzaam de Drentsedijk af met de hoop hier een Paapje te zien, ze broeden hier wel. En we hebben geluk bijna op het eind zit er een mannetje in het land te zingen. Voor de foto nog wel wat ver weg maar met telescoop goed te zien! Maar we hebben geluk, de vogel vliegt op en komt pardoes naast ons in de boom zitten en zingt er lustig op los! Op een presenteerblaadje dus!

banner03 1920

Het mooie Paapje en de verrassing de Draaihals!

Als die weer wegvliegt rijden we nog langzaam door en zien in een kaal boompje wat verder in het veld ook een vogel zitten die ik niet direct kan plaatsen, lichtbruin van kleur, maar door wat tegenlicht vertekend. Ik maak een foto om het even beter te bekijken, en dan gaat mijn hart sneller kloppen, het is een Draaihals! Gaaf! Er worden snel wat foto’s gemaakt waarna die wegvliegt en achter de boompjes en op de grond tussen de graspollen verdwijnt. Al snel komen er steeds meer mensen bij staan. Ook Roodborsttapuiten worden hier gezien.

Nu rijden we richting het Zuidlaardermeergebied, maar niet voordat we even bij het Friesche Veen naar het Zeearend nest hebben gekeken. Als we naar de kijkhut lopen zien en horen we nog een Koekoek hoog in de boom zitten. In de nattigheid roept nog een Waterral en de Tuinfluiter zingt hier naast de Zwartkop, wat qua zang redelijk op elkaar lijkt.

banner04 1920

Zeearend op nest, Bruine Kiekendief, Zomertaling en Visdief met visje

Vanuit de hut zien we een Zeearend rechtop op het nest zitten, het lijkt of hij/zij zit te voeren of zelf zit te eten, dat is nog onduidelijk, we zien in ieder geval geen kopje van een jong. Wel prachtig dat je dat hier zo kan bewonderen. Een Bruine Kiekendief vliegt hier in de buurt met nestmateriaal te slepen.

banner05 960Zuidlaardermeergebied

Bij Onnen gaan we eerst kijken bij het gemaal, ze zijn daar druk aan het werk. Langs het pad enkele Gele Kwikstaarten. Vanaf het gemaal een hoop geluid van de Kokmeeuwkolonie aldaar. Daartussen zie je ook Geoorde Futen, die daar graag tussen broeden. We drinken hier koffie en er vliegen helaas maar weinig sterntjes over een paar.

We proberen ons geluk iets verderop en rijden richting de palingboer waar ik ze een ander Zeearendnest aanwijs, maar deze is slecht te zien doordat die midden tussen de bomen zit. Er is ook geen bewoner te zien nu.

Als we vlak bij de palingboer uitstappen bij het water vliegen ook hier voornamelijk Visdieven en enkele Witwangsterns rond. De Zwarte Sterns zien we vandaag jammer genoeg niet. Er zwemt ook een mannetje Zomertaling op een plasje. Ook hier zingt een Rietzanger fanatiek!

Fochtelooerveen

We moeten nu even een stukje afleggen om bij Assen de A28 af te gaan en via Bovensmilde het Fochtelooerveen in te rijden. Als ik even stop langs een weggetje om iets verder naar achteren te kijken, ziet een van de deelnemers af en toe een kopje van een Kraanvogel verschijnen. En ja hoor als we iets langer wachten komt die mooi tevoorschijn en loopt een stukje over de dijk. De Kraanvogel kwam precies op het goede moment, of waren wij dat? Maar goed er worden mooie foto’s gemaakt en de deelnemers zijn er erg blij mee. Zo vaak zie je deze soort ook niet van zo dichtbij.

banner06 1920

Kneu, Roodborsttapuit man en vrouw en Grasmus

Na dit prachtige oponthoud rijden we door naar de parkeerplaats vlak bij de hei waar we een rondje lopen op de hei waar ook Paapjes broeden. Het is vrij rustig, we horen en zien Kneu, Fitis, Veldleeuwerik, Grasmus, Geelgors en Roodborsttapuit, maar slechts één Paapje en ook nog eens heel ver weg op de rug. Gelukkig hadden we deze soort mooi in “De Onlanden”. Het is overigens heerlijk stil op de hei en ook daar genieten we van.

banner07 1920

Deelnemers op de hei en Geelgors

Als we dezelfde weg terug rijden loopt daar weer of nog steeds die Kraanvogel, we besluiten om vanuit de auto even te blijven staan. En dan verschijnt er af en toe een tweede kopje boven het dijkje uit en na een tijdje komt ook die omhoog op de dijk lopen, wat een mooi gezicht, we worden verwend! En alsof dat nog niet genoeg is komt er in een keer een jong aangerend en dan is het tafereel compleet, met open mond kijken we er naar, het kan niet op, wat geweldig vinden we het alle drie.

banner08 1920

Eerst het mannetje, daarna kwam het vrouwtje erbij en vervolgens komt het jong aangerend! 

En met dit moment in het hoofd rijden we weer terug naar Groningen om het af te sluiten. Ik vraag een van de deelnemers of ze nu moeilijk kan kiezen wat ze het mooiste vindt? Ze zegt dat ze de Draaihals het onverwachtste is, van het Paapje het blijste is met die foto’s en dat de Kraanvogels en dan vooral die baby Kraanvogel in haar hart zit! Dat is toch mooi gezegd. En zo komt er een einde aan deze geslaagde dag, waar de deelnemers volmondig mee instemmen.

banner09 1920

Het Kraanvogel paar met jong dat gevoerd wordt

Hoewel de focus lag op fotograferen vandaag, hebben we totaal nog 78 soorten waargenomen.

Soortenlijst: 

 1. Geoorde Fuut
 2. Fuut
 3. Aalscholver
 4. Roerdomp
 5. Grote Zilverreiger
 6. Blauwe Reiger
 7. Ooievaar
 8. Knobbelzwaan
 9. Grauwe Gans
 10. Grote Canadese Gans
 11. Brandgans
 12. Bergeend
 13. Wilde Eend
 14. Krakeend
 15. Slobeend
 16. Wintertaling
 17. Zomertaling
 18. Kuifeend
 19. Zeearend
 20. Bruine Kiekendief
 21. Buizerd
 22. Torenvalk
 23. Fazant
 24. Waterral
 25. Waterhoen
 26. Meerkoet
 27. Kraanvogel
 28. Scholekster
 29. Kluut
 30. Steltkluut
 31. Kievit
 32. Tureluur
 33. Groenpootruiter
 34. Wulp
 35. Kokmeeuw
 36. Stormmeeuw
 37. Zilvermeeuw
 38. Kleine Mantelmeeuw
 39. Visdief
 40. Reuzenstern
 41. Witwangstern
 42. Houtduif
 43. Koekoek
 44. Draaihals
 45. Veldleeuwerik
 46. Oeverzwaluw
 47. Boerenzwaluw
 48. Graspieper
 49. Witte Kwikstaart
 50. Gele Kwikstaart
 51. Winterkoning
 52. Roodborst
 53. Blauwborst
 54. Paapje
 55. Roodborsttapuit
 56. Zanglijster
 57. Merel
 58. Zwartkop
 59. Grasmus
 60. Rietzanger
 61. Snor
 62. Fitis
 63. Tjiftjaf
 64. Koolmees
 65. Pimpelmees
 66. Boomklever
 67. Ekster
 68. Gaai
 69. Kauw
 70. Roek
 71. Zwarte Kraai
 72. Spreeuw
 73. Huismus
 74. Vink
 75. Kneu
 76. Putte
 77. Rietgors
 78. Geelgors

Jouw reactie

Als antwoord op Some User
Free Joomla! templates by Engine Templates