Dag 1: zaterdag 28 april

Avondwandeling achter dijk Restorf (1,5 uur) (alleen)

Na het avondeten (patatje Imbiss) maak ik nog even een kleine avondwandeling in het natte graslandengebied achter tussen Restorf en Gartower See. Ik kan toch niet tot morgen wachten!

Als ik de weg afloop vanaf ons huisje richting de dijk (ca. 150 meter) hoor ik al het kikkerorkest van de boomkikkers. Op de dijk staand heb je hier een schitterend zicht over een groot gebied met natte graslanden, een stroompje erdoorheen en heel veel plassen.

gebiedachterdijkrestorf01

Het gebied dat achter de dijk bij Restorf ligt, loopt van de Gartower See tot aan de Laascher See.

Vanaf het bruggetje zie je in het water het werk dat bevers hebben achtergelaten na de winter.

Volgens het echtpaar van wie we in een gedeelte van hun huis zitten, staat dit hele gebied in het winterseizoen onder water en zijn er veel bevers aanwezig en actief. Verder barst het dan van de ganzen en andere watervogels die de winter daar doorbrengen. In het vroege voorjaar trekt het grootste deel van de Bevers zich terug richting de Elbe volgens hen, en is er minder kans om er eentje waar te nemen in het gebied.

De Veldleeuweriken zingen hun hoogste lied steeds hoger en hoger! De gele kwikstaarten vliegen telkens voor me op om verderop weer op het pad neer te strijken.

Vanaf het bruggetje kun je via een goed breed pad lopen naar de rand van de Gartower See.

gebiedachterdijkrestorf02

Het gebied dat achter de dijk bij Restorf ligt in de ochtendmist, in de morgen van 30 april.

Op en van de plasjes schiet een groepje Wintertalingen de lucht in om verderop weer neer te strijken, gadegeslagen door twee Grote zilverreigers. Ook een Tureluur en twee Witgatjes gaan er vandoor, de Grauwe Ganzen blijven rustig zitten.

Mijn eerste Koekoek van dit jaar zie ik mooi voor me overvliegen en nog “koekoek” horen roepen ook. Op de toppen van de bosjes zitten twee gorzen hun ding te doen, de Rietgors en de Geelgors. 

Als ik het eind van het pad bereik zit daar nog een gemengde groep Zwarte en Bonte Kraaien elkaar een beetje te pesten. Ook daar in een van de vele bosjes aan de rand zit mijn eerste Nachtegaal te tetteren.

Ik denk ook even een Wielewaal te horen, slechts een roep, maar vertrouw er niet op. Ik heb een Spreeuw in het dorp de roep ook al horen doen, en zo deed die ook een Wulp na.

Een klein stukje teruglopend naar het dorp zie ik bij het sluisje Oever- en Boerenzwaluwen over me heen scheren en aan het rand van het dorp de 2e Nachtegaal. In het dorpje hoor je o.a. overal Braamsluipers, Zwartkoppen, Groenlingen, Heggenmussen en Zwarte Roodstaarten, het zijn hier de alledaagse soorten.

Copyright © 2018 Reisverslagen Henk de Lange. Alle rechten voorbehouden.